BioSzynkownia - wędliny ekologiczne

Zdrowe, smaczne, ekologiczne.

Wędliny ekologiczne to:

 1. Zdrowe jedzenie

Przygotowując nasze wędliny nie dodajemy żadnych konserwantów i ulepszaczy. Tylko mięso (z rolnictwa ekologicznego) i przyprawy.

 2. Tradycyjny smak

Nasze wyroby przygotowane są zgodnie z tradycyjnymi recepturami z mięsa od świń karmionych tylko naturalnymi paszami.

3. Dbałość o środowisko

Nasze mięso pochodzi od świń hodowanych w gospodarstwach ekologicznych prowadzonych w zgodzie z naturą, czyli bez stosowania żadnych nawozów lub środków chemicznych.

Nasze wędliny posiadają certyfikat ekologiczny. Oznacza to, że firma certyfikująca sprawdza każdy etap produkcji. Daje to pewność, że rośliny i gleba (zwierzęta i ich pasza) nie były traktowane żadnymi chemicznymi środkami ochrony roślin. W przypadku hodowli oznacza to, że zwierzęta są dobrze traktowane i mają zapewnione dobre warunki, zgodnie z ustalonymi normami. A do produkcji wędlin nie używamy żadnych sztucznych barwników i konserwantów i dodawane są tylko naturalne przyprawy.

Nasz certyfikat nr „EKO: P 017 15” nadany jest przez jednostkę certyfikującą BIOEKSPERT akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji. BIOEKSPERT posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym.